Tentang Keluarga Mathali'ul Falah (KMF)


Keluarga Mathali’ul Falah (KMF) merupakan organisasi alumni Perguruan Islam Mathali’ul Falah (PIM) Kajen-Pati yang diresmikan bertepatan pada 1 abad PIM, yakni pada tahun 2012. Organisasi ini didirikan guna menjalin silaturahim di antara Keluarga Mathali'ul Falah yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia dan belahan dunia dengan tujuan meningkatkan kesadaran, rasa kepedulian dan kepemilikan atas almamater untuk mewujudkan Insan Shalih dan Akram sebagai penopang dan penjaga keberadaan almamater tercinta.

Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk membina ukhuwah Islamiyah dan Mathali'iyyah; mempertinggi budi pekerti dan kecerdasan para anggota dalam rangka pengabdian pada agama, bangsa, dan negara. KMF berupaya membantu kelangsungan PIM dan IPMAFA dalam mencapai cita-cita menjunjung tinggi agama Islam, menuju Insan Shalih dan Akram.

KMF juga menjadi media networking dan pemberdayaan para alumni dan simpatisan yang tergabung dalam KMF di berbagai penjuru tanah air dan belahan dunia untuk menopang dan menjaga eksistensi almamater. Maka dari itu Keluarga Mathali'ul Falah menyadari akan pentingnya sebuah kewajiban untuk menjunjung tinggi agama Islam, mempertahankan nilai-nilai ahlussunah Wa al-Jama'ah al-Nahdliyah serta menjaga ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah dan Basyariyah dalam bingkai kebangsaan Indonesia, maka dari itu, sebuah upaya yang proaktif perlu dilakukan untuk senantiasa berbakti kepada agama, bangsa, dan negara serta sadar akan fungsi kepesantrenan sebagai lembaga Pendidikan Islam yang membentuk karakter umat dan berkhidmat kepada masyarakat guna kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.